ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងទីប្រឹក្សា និងជំនួយការ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៩១៨/៩៣១

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 154 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2588 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១