អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីសម្រេច និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍​ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨​ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB