ច្បាប់ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី

អត្ថបទសង្ខេប៖


ច្បាប់ ស្ដីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈ​រដ្ឋមន្ដ្រី។

លេខលិខិត៖ នស​/រកម/០៦១៨/០១២

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 866 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 14863 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១