ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីឯកសណ្ឋានក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះ ឬកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្ដីពីឯកសណ្ឋានក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះ ឬកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ។

លេខលិខិត៖ នស​/រកត/០៥១៨/៥៨៩

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 2 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1954 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១