អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តី​រា​ជ​ការស៊ីវិលចូលរួមប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្រ​ប​ខណ្ឌ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងប្រៃសណីយនិងទូរគមនាគមន៍ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 41 MB