ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជារាជធានីភ្នំពេញ

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំបញ្ជារាជធានីភ្នំពេញ ។

លេខលិខិត៖ ៣៦៣៥ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 3 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 1675 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១