ប្រកាស​ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិ​ភូកម្ម​អំណាច​ដល់​អភិ​បាល​​​រាជ​​ធា​នី​​ ខេត្ត​ក្នុង​ការ​ចា​ត់ចែង​ដំណើរ​​ការ​​នៃ​​កិ​ច្ច​​ប្រជុំ​​លើក​​ដំបូង​​របស់​​ក្រុម​​​ប្រឹក្សា​ ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ថ្មី

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស​ ស្ដីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាច​ដល់​អភិ​បាល​រាជ​ធា​​​នី ខេត្តក្នុងការចាត់ចែងដំណើរ​ការ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ដំបូង​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ថ្មី ។

លេខលិខិត៖ ១៥០១ ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 315 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2619 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១