ឯកឧត្តមកិតិ្តបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារ JICAរាជធានីភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមកិតិ្តបណ្ឌិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Itsu ADACHI ប្រធានទីភ្នាក់ងារ JICA ក្នុងតំណែងបច្ចុប្បន្ន និងលោក Yuichi SUGANO ដែលនឹងមកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារ JICA ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ត នៅទីស្តីការក្រសួង ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។