អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរំលែកទុក្ខរបស់ឯកឧត្តមកតិ្តបណ្ដិត ពេជ្រ ប៊ុនធិន តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សូមគោពរជូនលោកជំទាវ ថេង អាយអាន្នី សុខ អាន និងក្រុមគ្រួសារ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 168 KB